PANITERA

PANITERA PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR KENDARI

 

 

 NAMA       :   SYARIFUDDIN, S.H., M.Hum         
 NIP  :  196411261993031001
 TTL  :  Makasar, 26 November 1964
 JABATAN  :  PANITERA 
 PANGKAT/GOL   :  PEMBINA (IV/A)
 PENDIDIKAN    :  MEGISTER
 TMT  :  30 Desember 2021
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

  

PANITERA PENGGANTI 

 

 NAMA       :  ERNI WAHID, S.H
 NIP  :  196601061986032003
 TTL  :  Kendari, 06 Januari 1966
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  PENATA TK.I (III/d)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 

 


 

 NAMA       :  SOFYAN, SH
 NIP  :  197008071992031004
 TTL  :  Merauke, 07 Agustus 1970
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  PENATA TK.I (III/d)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 


 

 NAMA       :  SATINAH
 NIP  :  196309201989032002
 TTL  :  Banyumas, 20 September 1963
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  PENATA TK.I (III/d)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 


 NAMA       :  MUJIRUN, S.H
 NIP  :  197904162002121002
 TTL  :  Purbalingga, 16 April 1979
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI 
 PANGKAT/GOL   :  PENATA (III/c)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN      :  -

 

 

 


 

 NAMA       :  FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH
 NIP  :  197502102009121003
 TTL  :  Parepare, 10 Februari 1975
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  PENATA (III/c)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 

 

 


 

 NAMA       :  ARRIYANI, SH
 NIP  :  198602112005022001
 TTL  :  Kendari, 11 Februari 1986
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  PENATA (III/c)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 

 


 

 NAMA       :  NURDIN, SH
 NIP  :  198405302009121004
 TTL  :  Enrekang, 30 Mei 1984
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  PENATA (III/c)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 

 

 


 

 

 NAMA       :  A DEWI ZUKHRUFI, SH
 NIP  :  198708232006042001
 TTL  :  Parepare, 23 Agustus 1987
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  Penata Muda Tingkat I (III/b)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 

 


   

 NAMA       :  IRAYANA, S.H
 NIP  :  197906172006042004
 TTL  :  Kendari, 17 Juni 1979
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  Penata Muda Tk.I (III/b)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 

 


 

 NAMA       :  SAHIR R.
 NIP  :  196508031991031005
 TTL  :  Kendari, 03 Agustus 1965
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  Penata (III/c)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 

 


 

 NAMA       :  LA ODE MUHAMAD IKSYAR ASRI, SH
 NIP  :  198603192006041001
 TTL  :  Kendari, 19 Maret 1986
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  PENATA MUDA TK I (III/b)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 

 

 


 

 

 NAMA       :  PUTU NOVAINI PUTU ULANDARI,SH
 NIP  :  19861124 2011012014
 TTL  :  Kendari, 24 November 1986
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  PENATA  (III/c)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 


 

 

 NAMA       :  LA ODE ALI SABIR, SH
 NIP  :  199001272009121002
 TTL  :  Kendari, 27 Januari 1990
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  PENATA MUDA TK I (III/b)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 

PANITERA PENGGANTI 

 

 NAMA       :  ERNI WAHID, S.H
 NIP  :  196601061986032003
 TTL  :  Kendari, 06 Januari 1966
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  PENATA TK.I (III/d)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 

 


 

 NAMA       :  SOFYAN, SH
 NIP  :  197008071992031004
 TTL  :  Merauke, 07 Agustus 1970
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  PENATA TK.I (III/d)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 


 

 NAMA       :  SATINAH
 NIP  :  196309201989032002
 TTL  :  Banyumas, 20 September 1963
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  PENATA TK.I (III/d)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 


 NAMA       :  MUJIRUN, S.H
 NIP  :  197904162002121002
 TTL  :  Purbalingga, 16 April 1979
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI 
 PANGKAT/GOL   :  PENATA (III/c)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN      :  -

 

 

 


 

 NAMA       :  FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH
 NIP  :  197502102009121003
 TTL  :  Parepare, 10 Februari 1975
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  PENATA (III/c)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 

 

 


 

 NAMA       :  ARRIYANI, SH
 NIP  :  198602112005022001
 TTL  :  Kendari, 11 Februari 1986
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  PENATA (III/c)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 

 


 

 NAMA       :  NURDIN, SH
 NIP  :  198405302009121004
 TTL  :  Enrekang, 30 Mei 1984
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  PENATA (III/c)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 

 

 


 

 

 NAMA       :  A DEWI ZUKHRUFI, SH
 NIP  :  198708232006042001
 TTL  :  Parepare, 23 Agustus 1987
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  Penata Muda Tingkat I (III/b)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 

 


   

 NAMA       :  IRAYANA, S.H
 NIP  :  197906172006042004
 TTL  :  Kendari, 17 Juni 1979
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  Penata Muda Tk.I (III/b)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 

 


 

 NAMA       :  SAHIR R.
 NIP  :  196508031991031005
 TTL  :  Kendari, 03 Agustus 1965
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  Penata (III/c)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 

 


 

 NAMA       :  LA ODE MUHAMAD IKSYAR ASRI, SH
 NIP  :  198603192006041001
 TTL  :  Kendari, 19 Maret 1986
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  PENATA MUDA TK I (III/b)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 

 

 


 

 

 NAMA       :  PUTU NOVAINI PUTU ULANDARI,SH
 NIP  :  19861124 2011012014
 TTL  :  Kendari, 24 November 1986
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  PENATA  (III/c)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -

 

 


 

 

 NAMA       :  LA ODE ALI SABIR, SH
 NIP  :  199001272009121002
 TTL  :  Kendari, 27 Januari 1990
 JABATAN  :  PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI
 PANGKAT/GOL   :  PENATA MUDA TK I (III/b)
 PENDIDIKAN    :  SARJANA
 RIWAYAT PEKERJAAN   :  -